Επικοινωνία

Σαμπούκο, παραδοσιακός ξενώνας
Βυζίτσα Πηλίου

MH.T.E. 0726K054A0477201
ΑΔΑ 60ΥΒ465ΧΘΟ-ΒΩΘ

(+30) 24230 86088
+30 6979444789

info@sabouko.gr

Εγγραφή στο newsletter μας:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ

*Επιλέξτε τη Διαδρομή 2 για μια πιο γοητευτική πορεία μέσα στο πράσινο,
με λιγότερη κίνηση, περνώντας από τον Αγ. Γεώργιο Νηλείας
και τις Πινακάτες, άλλα δύο γραφικά χωριά του Πηλίου.